Draagvlakonderzoek parkeerregulering Noordwijk Binnen

22 februari 2023, 13:58
Draagvlakonderzoek parkeerregulering Noordwijk Binnen Bijna 1000 inwoners en onder

Bijna 1000 inwoners en ondernemers in het centrum van Noordwijk Binnen hebben de vragenlijst al ingevuld. Dat mogen er van de gemeente nog meer worden. Meer volledig ingevulde vragenlijsten betekent meer zicht op het draagvlak voor eventuele maatregelen. Snel nog even doen.

Een brief in de brievenbus

Gemeente Noordwijk nodigde begin februari zo’n 3.000 adressen in het centrum van Noordwijk Binnen uit voor deelname aan het ‘Draagvlakonderzoek parkeerregulering Noordwijk Binnen’. Het onderzoekt raakt een snaar. 

Mooi aantal reacties

Bijna 1000 inwoners en ondernemers hebben inmiddels gereageerd en de vragenlijst ‘op papier’ of ‘online’ ingevuld. Een klus die nog geen 7 minuten duurt. Het aantal is een mooi resultaat, dat de onderzoekers in staat stelt sterke conclusies te trekken, op grond waarvan de gemeente aan de slag kan gaan met het vraagstuk. 

Extra benaderen

Toch benadert het onderzoeksbureau de inwoners en ondernemers in het gebied die nog niet hebben meegedaan met de uitnodiging om ook van zich te laten horen. Verantwoordelijk wethouder Theo Alkemade heeft daar met name op aangedrongen.

1000 is al mooi – meer is nog beter

Hij zegt: “Het is echt een draagvlakonderzoek en meer dan ooit geldt: hoe meer mensen meedoen des te sterker de uitkomsten en des te gerichter we als gemeente ons beleid kunnen afstemmen.”

Doorkijkje

De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders. De verwachting is dat het college in het 2e kwartaal van 2023 een besluit neemt over de invoering van parkeerregulering in Noordwijk Binnen. De gemeente belooft de deelnemers over eventuele uitwerkingen van het parkeerbeleid te informeren.

Lees ook onze eerder verschenen berichten