Cyclomedia in gemeente Noordwijk

5 juni 2024, 13:30

Nog even en dan rijdt de bekende auto van Cyclomedia weer rond voor het maken van 360 graden panoramafoto’s. Maar hoe zit het met de privacy als je ongevraagd op de foto staat? Dat heeft het bedrijf goed geregeld.

Foto’s maken

Het bekende bedrijf Cyclomedia maakt jaarlijks straatfoto’s. Ook in de gemeente Noordwijk zijn binnenkort de bijzondere bedrijfsvoertuigen weer te zien. Met de voertuigen maakt het bedrijf vanaf de openbare weg 360 graden panoramafoto’s.

Grote vraag naar

De vraag naar dit soort opnames is groot. Ze bieden onder meer ondersteuning bij de ontwikkeling van plannen die over straten, pleinen, groenvoorzieningen, nieuwbouw en verkeersveiligheid gaan. Op de website van Cyclomedia staat veel informatie over welke bedrijven de foto’s gebruiken.

Kan zo maar

De foto’s bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten. Hierop is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het bedrijf geeft in een bericht aan de gemeente aan hoe het aan de bepalingen voldoet. Maar geeft ook goed aan wat de rechten van inwoners zijn.

Blurren

Voordat Cyclomedia de opnames beschikbaar stelt aan haar klanten zorgt het bedrijf ervoor dat herkenbare personen en kentekens van auto’s onherkenbaar worden gemaakt. Het bedrijf zorgt ervoor dat deze informatie onherkenbaar wordt, het zogeheten ‘blurren’.

Afgebakend

De geblurde opnamen worden door Cyclomedia bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden van verwerking. En om te kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen met afnemers.

Toezicht op naleving van wet

Cyclomedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van de AVG. Heb je een klacht over een opname? Dan kan je mailen met Cyclomedia.

De rechten van inwoners

Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking of het aantekenen van bezwaar kun je contact opnemen met Cyclomedia.

Lees ook