Cultuurparticipatie Jong Noordwijk 2024 en 2025

12 juni 2024, 09:26

Mede op basis van de uitkomsten van een enquête stelt het college een nieuwe subsidie in. Om het Noordwijkse cultuuraanbod ook op jongeren te richten.

Subsidie met een doel

Het college van burgemeester en wethouders stelt een nieuwe subsidieregel. Hiermee wil hij het organiseren van culturele projecten of culturele evenementen door jongeren of voor jongeren en jongvolwassenen aansporen.

Elk jaar € 20.000,- beschikbaar

De nieuwe subsidieregeling heet voluit ‘Cultuurparticipatie Jong Noordwijk 2024 en 2025’. Er is elk jaar € 20.000,- beschikbaar. Het geld is beschikbaar binnen de begroting van kunst & cultuur in 2024 en in 2025.

Onderzoek

Het college heeft besloten tot het instellen van de nieuwe subsidie door de uitkomsten van een onderzoek. Gemeente Noordwijk heeft de afgelopen maanden onderzoek laten uitvoeren naar het kunst- en cultuuraanbod voor jongeren en jongvolwassenen.

Aanbod niet passend

Uit de resultaten van de uitgezette enquête bleek, dat bijna 70% van de respondenten het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente Noordwijk niet passend vindt voor mensen tussen de 16 en 35 jaar.

Doel

Op basis van het onderzoek zet de gemeente in op activiteiten om culturele organisaties mogelijk te maken om meer jongeren en jongvolwassenen bij kunst en cultuur te betrekken. En om hen beter te bereiken. De subsidie moet dit aansporen.

Cultuur is er ook voor jongeren

Niet alleen de uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk geweest voor het college om met een subsidieregeling culturele projecten en evenementen voor jongeren aan te sporen. Het doel sluit aan bij de doelstellingen uit de cultuurnota ‘Cultuur in de Kern gemeente Noordwijk 2022 – 2025’. Cultuur is er ook voor jongeren!

Met jongeren en culturele organisaties

Cultuurwethouder Roberto ter Hark: “We willen jongeren zelf de kans bieden om nieuwe culturele initiatieven te ontwikkelen en te organiseren. En we willen culturele organisaties ook de gelegenheid geven om nieuwe projecten te ontwikkelen voor deze doelgroep. Door middel van subsidie stimuleer je dit.”