Commissie bezwaarschriften 27 mei 2024

24 april 2024, 10:39

De eerstvolgende zitting van de Commissie bezwaarschriften vindt plaats op maandag 27 mei 2024 in het gemeentehuis, Voorstraat 42 in Noordwijk en begint om 19.30 uur.

Agenda

 • 19.30 uur: een bezwaarschrift tegen het besluit op een verzoek op grond van de Wet open overheid;
 • 20.00 uur: een bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek om planschade.

Vergaderrooster

Het vergaderrooster van de commissie bezwaarschriften voor 2024 is als volgt: 

 • 10 juni 2024
 • 8 juli 2024
 • 9 september 2024
 • 16 september 2024
 • 7 oktober 2024
 • 4 november 2024
 • 18 november 2024
 • 9 december 2024

In beginsel openbaar

Tijdens deze hoorzitting kunnen degenen die een bezwaarschrift/klaagschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzittingen zijn in principe voor het publiek toegankelijk. Het kan echter voorkomen dat een hoorzitting achter gesloten deuren plaatsvindt. 

Samenstelling van de commissie

 • mevrouw drs. N.C.M. Mulder (voorzitter);
 • de heer mr. S. Bechinka;
 • de heer mr. B.M. Kocken; 
 • de heer mr. D.O. Bogers;
 • mevrouw mr. H.W.Q. Seijsener (secretaris).

Meer informatie over deze agenda

Voor informatie over deze hoorzitting en de taak van deze commissie kan je tijdens kantoortijden contact opnemen met de secretaris van de commissie, Hieke Seijsener per e-mail of telefonisch via +31 71 36 60 000.