College informeert gemeenteraad over spreidingswet

14 februari 2024, 07:44

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd over wat de spreidingswet voor de gemeente betekent. Het gaat om een indicatieve opgave van 275 opvangplekken.

Provinciale opgave

“De provinciale opgave voor de provincie Zuid-Holland betreft 19.776 opvangplekken. Voor gemeente Noordwijk betekent dit een indicatieve opgave van 275 opvangplekken, waarvan 23 plekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen”, zo staat in de brief aan de raad.

Normaliseren en menselijk maken

“Gemeente Noordwijk levert de komende jaren een bijdrage aan de opvang van bovengenoemde doelgroepen. De gemeente zoekt daarbij de samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de regio. Samen geven we invulling aan de verschillende opgaven, zodat we met elkaar de opvang normaliseren en menselijk maken.”

Technische sessie

“Het college hecht hierbij zoals eerder genoemd groot belang aan duidelijke communicatie richting uw raad en het volgen van de democratische lijn op dit complexe en maatschappelijk gevoelige onderwerp. In afstemming met de griffie organiseren we daarom op korte termijn graag een technische sessie waarin uw technische vragen over de komst van de wet beantwoord kunnen worden. U wordt hier zo snel mogelijk over geïnformeerd.”

Lees ook de brief

Lees ook de brief ‘Recente ontwikkelingen ten aanzien van de spreidingswet’.