College besluit tot handhaving

4 april 2024, 09:59

Het is het COA niet gelukt om de jongeren en hun begeleiders die tijdelijk zijn gehuisvest in Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst op een andere plek onder te brengen. Het college vindt de afspraken die daarover gemaakt zijn belangrijk. Juist nu. Wethouder Martijn Kortleven: “Het is belangrijk dat we juist in deze omstandigheden van elkaar op aan kunnen. Tijdelijk is ook echt tijdelijk en daarom heeft ons college het besluit genomen tot handhaven.”

Bijspringen als het echt nodig is

Het gaat om 25 minderjarige asielzoekers en hun 25 meerderjarige begeleiders. Zij werden begin november vorig jaar tijdelijk opgevangen voor 4 maanden. Gemeente Noordwijk gaf daarmee gehoor aan de noodoproep om de gemeente Ter Apel te ontlasten. De tijdelijke opvang liep tot 2 maart 2024. Tot 2 maal toe heeft de gemeente het COA meer tijd gegund om de opvang te beëindigen. De organisatie heeft zich verplicht dat in orde te maken, zo bleek uit de gesprekken. Nu het COA de gemaakte afspraak niet nakomt, gaat het college van burgemeester en wethouders handhaven.

Van elkaar op aan kunnen

Wethouder Martijn Kortleven: “Het is belangrijk dat we juist in deze omstandigheden van elkaar op aan kunnen. Tijdelijk is ook echt tijdelijk en daarom heeft ons college dit besluit genomen. Je kunt het niet los zien van wat nog op ons afkomt. De spreidingswet is een feit. Voor onze gemeente betekent dat we een plan maken voor de opvang van 275 asielzoekers in onze gemeente. We werken mee en stellen ons constructief op in de wetenschap dat het een flinke uitdaging is om tegemoet te komen aan deze opgave.”