Centrumgebied Noordwijkerhout voetgangerszone

12 april 2023, 14:26
Zomerafsluiting van het gebied rond Witte Kerkje

Na proef, enquête en overleggen heeft het college het voornemen om in het hele centrumgebied Noordwijkerhout een voetgangerszone in te stellen. De komende periode wordt dit voornemen verder uitgewerkt. Wat zijn de hoofdlijnen?

Met elkaar bepalen

‘Er is draagvlak voor het instellen van een voetgangerszone’ stelt het college in een brief die 5 april 2023 naar de gemeenteraad werd gestuurd. Directe aanleiding voor het voornemen van het college zijn de ervaringen die zijn opgedaan met de praktijkproef ‘autoluw centrumgebied Noordwijkerhout’, de evaluatie van de praktijkproef onder de bewoners en de lokale ondernemers en de vele goede gesprekken die er zijn gevoerd met betrokkenen.

Enquête

“Naar aanleiding van de pilot is een enquête onder alle Noordwijkerhouters uitgezet. Dit om te peilen of er voldoende draagvlak is voor die zaken die wij hebben opgehaald met het onderzoek. Als gemeente vinden wij het erg belangrijk om de inbreng van de inwoners en ondernemers mee te nemen in dit traject”, aldus het college. Er werd goed gereageerd op de uitnodiging om aan de enquête mee te doen. De gemeente is iedereen erg erkentelijk daarvoor.

Bijna 1000

De gemeente deed er alles aan om aandacht te vragen voor de proef en de enquête. Acteurs liepen in het gebied rond. Bijna duizend inwoners en ondernemers hebben in de uitgebreide enquête aangegeven de verkeerssituatie die in de maanden juli en augustus 2022 van toepassing was te waarderen. Hierbij vielen vooral de veiligheid en gezelligheid in positieve zin op. “De gemeente is sinds het najaar van 2022 in gesprek met diverse vertegenwoordigers van de ondernemers en bewoners uit het centrumgebied van Noordwijkerhout. Met behulp van waardevolle lokale kennis vanuit deze groep en opgehaalde informatie uit de enquête is gewerkt aan een manier waarop we de gehouden pilot een vervolg kunnen geven.”

Hoofdlijnen

  • het hele centrumgebied (het assenkruis Havenstraat/Zeestraat/Dorpsstraat) een voetgangerszone
  • voetgangers in dit gebied voorop gesteld en de fietser “te gast”
  • snorfietsers (met een klein blauw kenteken) zijn juridisch gelijkgesteld aan fietsers en zijn dus welkom
  • bromfietsers vallen hier uitdrukkelijk niet onder
  • ondernemers kunnen in de ochtend laden en te lossen. De exacte tijden waarop dit is toegestaan worden in samenspraak met de ondernemers vastgesteld.
  • het laden en lossen geldt voor leveranciers, maar ook voor particulieren die, bijvoorbeeld met een personenauto, het gebied in moeten.
  • voor bewoners en ondernemers die een parkeerplek op eigen terrein hebben die zij alleen via het centrumgebied kunnen bereiken geldt dat zij te allen tijde het gebied in en uit kunnen. Hierbij zijn ontheffingen een goed middel.
  • het college is bezig om beleidsregels op te stellen waarin duidelijk wordt gemaakt wie wel, en wie niet in aanmerking komt voor een ontheffing. Ontheffingen worden bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – ook mogelijk voor verhuizingen, de markt, bedrijven waarvoor directe bereikbaarheid met voertuigen essentieel is, et cetera. Het voornemen moet leiden tot een plan met afspraken en maatregelen die handhaafbaar zijn. Om de maatregel uiteindelijk van kracht te laten worden, moet een verkeersbesluit worden opgesteld. Een verkeersbesluit is een formeel besluit van de gemeente, wat inhoudt dat iedereen hier zienswijzen of bezwaren op kan maken. “Wij staan hier uiteraard voor open, omdat dat ons helpt om tot een gedragen en voor iedereen werkbaar besluit te komen”

Lees ook de brief aan de gemeenteraad. Neem ook kennis van de uitkomsten van de enquête.