Beheersbare zorguitgaven en een nieuwe kinderburgemeester

28 september 2023, 10:40

Tijdens de raadsvergadering van 26 september 2023 nam de gemeenteraad van Noordwijk onder andere een besluit over het beheersbaar houden van de zorguitgaven. De raad besprak diverse actuele moties, herdacht een oud-raadslid en benoemde de nieuwe kinderburgemeester.

2 vergaderingen

De raadsvergadering van 26 september 2023 was bijzonder, want de gemeenteraad vergaderde maar liefst 2 keer. In de 1e vergadering stemde de gemeenteraad alleen over voorstellen waarover nog geen besluiten waren genomen in de vorige raadsvergadering van 4 juli 2023. Daarna volgde de reguliere raadsvergadering van september 2023.

Bijzonder betrokken

Burgemeester Wendy Verkleij memoreerde tijdens de vergadering oud-raadslid Baukje Mulder – Veenema. Baukje Mulder overleed afgelopen zomer op 81-jarige leeftijd. Ze was vanaf 2006 8 jaar raadslid voor de partij WenS (Welzijn en Senioren) en later voor PUUR Noordwijk.
Baukje Mulder was zeer sociaal betrokken en vervulde diverse bestuursfuncties in het sociaal domein en de ouderenzorg. Burgemeester Wendy Verkleij noemde Baukje Mulder een zeer geëngageerd mens waaraan ze met bewondering terugdenkt.

Kinderburgemeester

Maxim van den Nieuwendijk is Kseniya Dessing opgevolgd als kinderburgemeester van Noordwijk. Burgemeester Verkleij prees Kseniya voor wat ze het afgelopen jaar als kinderburgemeester heeft gedaan. Zo sprak Kseniya een groot publiek toe bij de aankomst van Sinterklaas en ze presenteerde met de burgemeester de anti-pest campagne. Nadat Maxim de belofte had afgelegd hing Kseniya hem de ambtsketting van de kinderburgemeester om.

Zorgkosten

De gemeenteraad besprak de zienswijze van het college op de notitie ‘Kosten Wmo beheersbaar maken’ van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek. Bij de zienswijze diende PUUR een amendement in waarin de partij onder andere vraagt om een analyse van de gevolgen voor gebruikers. Het amendement werd verworpen met 10 stemmen voor en 17 tegen. De gemeenteraad stemde met 23 stemmen voor en 4 tegen in met de zienswijze van het college. De PvdA diende een motie waarin zij onder andere oproepen tot meer vertrouwen in de Wmo. Deze motie werd verworpen, 4 raadsleden stemden voor en 23 tegen.

Actuele moties

  • De actuele motie die de Partij van de Inwoners indiende met Lijst de Moor, het CDA, GroenLinks, NZLokaal, D66 en de VVD over de Stimuleringsregeling Flexwoningen werd met algemene stemmen aangenomen. In deze motie vragen de partijen het college om een plan voor de nieuwe stimuleringsregeling voor flex- en transformatiewoningen op te stellen en daarvoor een aanvraag in te dienen bij de landelijke overheid.
  • Het CDA bracht een actuele motie in over omgangsvormen in de raad. Na een discussie tussen de partijen besloot het CDA de motie in te trekken.
  • De actuele motie ‘Help, wat te doen?’ van GroenLinks over meer informatie voor inwoners die dakloos dreigen te worden, werd aangenomen met 22 stemmen voor en 5 tegen.

Meer informatie

Terugkijken

Je kunt de raadsvergadering online terugkijken. Zoek je de inbreng van een raadslid? Bij de bespreekpunten in de agenda op de site staan de sprekers. Als je klikt op een naam in de sprekerslijst start de video bij de betreffende spreker.