Aanpassen oversteek Herenweg-Voorstraat

7 juli 2023, 12:19

De gemeente gaat in de toekomst de oversteek Herenweg-Voorstraat aanpassen. Aanleiding is de komst van de langzaam verkeerverbinding tussen Offem Zuid en de Voorstraat ter hoogte van Herenweg 21-23. Het conceptontwerp is inmiddels gereed.

Goede en veilige aansluiting

De aanpassing van het huidige kruispunt is nodig. Hij zorgt voor een goede en veilige aansluiting van deze langzaam verkeerverbinding Voorstraat en Offem Zuid op de bestaande weg. Het gaat om de locatie aan de Herenweg in Noordwijk Binnen (op de foto).

Veilig en verantwoord

Waarmee houden de ontwerpers rekening?

  • De gemeente volgt de landelijke veiligheidseisen en richtlijnen om wegen in te richten. De meest actuele inzichten zijn bij het ontwerp gebruikt.
  • De gemeente zet alles op alles voor een zo goed mogelijk resultaat. De toekomstige bewoners van het appartementengebouw Poort van Offem aan de Herenweg 21-23 gaan het terrein met de auto inrijden en verlaten via Offem Zuid en niet, zoals eerder voorgesteld, via de Herenweg. Dit is veiliger en overzichtelijker.
  • Duidelijke verkeerssituaties bevorderen de fietsersveiligheid. Voor fietsers komt er een doorsteek die loopt van Offem Zuid naar de Voorstraat. Deze doorsteek gaat aansluiten op de nieuwe oversteek. Dit maakt de verkeerssituatie duidelijk.
  • De gemeente maakt de voorrangssituatie voor fietsers en voetgangers op de oversteek gelijk; beiden moeten voorrang verlenen aan het autoverkeer. Deze voorrangssituatie komt de veiligheid van overstekende voetgangers ten goede.
  • De gemeente zet in op snelheidsverlaging. De oversteek zelf wordt een flink stuk smaller en verhoogd aangelegd. Dit werkt snelheid verlagend.
  • Er komen geen extra parkeerplaatsen aan de Herenweg. Het parkeren voor de geplande 13 appartementen gebeurt binnen het ontwikkelingsgebied.
  • Groen kappen is nodig. De gemeente plaatst meer terug dan gekapt wordt. Om de werkzaamheden mogelijk te maken worden er 5 bomen gekapt. Hier komen 13 bomen voor terug.

Inloopbijeenkomst

Tijdens een inloopbijeenkomst informeerde de gemeente de buurt over het conceptontwerp. De gemeente zal alle suggesties bekijken en daar waar mogelijk het ontwerp aanpassen.