Aan de slag met uitkomst draagvlakonderzoek

13 juli 2023, 10:33

Er is geen duidelijk draagvlak voor het invoeren van parkeerregulering in het centrum van Noordwijk Binnen. Toch ziet het college kans om maatwerk te bieden. Hoe zit dat?

69% van de respondenten is tegen invoeren parkeerregulering

De draagvlakmeting werd begin dit jaar uitgevoerd. Iets meer dan 1300 inwoners en ondernemers in het centrum van Noordwijk Binnen vulden de vragenlijst in. Wat blijkt? 69% van de respondenten is tegen of sterk tegen het invoeren van parkeerregulering. Het college heeft daarom besloten om op dit moment géén parkeerregulering in te voeren in het centrum van Noordwijk Binnen. Dat is een pittoresk dorpsgebied, waar sommigen beschikken over eigen parkeerterrein.

Uitkomsten op hoofdlijnen

  • 66% van de inwoners ervaart soms of nooit problemen bij het parkeren van de auto en slechts 13% van de inwoners geeft aan altijd grote moeite te hebben met het vinden van een parkeerplek.
  • 25% van de respondenten wil de auto binnen één minuut lopen van de woning of onderneming geparkeerd hebben. 75% is bereid om verder weg te parkeren. Dit houdt in dat driekwart van de respondenten 100 meter of verder lopen acceptabel vinden. Op basis van parkeerdrukgegevens weten we dat er straten zijn met een (te) hoge parkeerdruk, maar vlak bij elke drukke straat ligt een rustige zijstraat, waar parkeerplaatsen beschikbaar zijn. De meeste mensen geven aan bereid te zijn om die rustige zijstraat op te zoeken en daar een parkeerplaats te vinden.
  • Uit het draagvlakonderzoek blijkt ook dat er grofweg 4 gebieden zijn waar een meerderheid van de bewoners vóór parkeerregulering is. Dit blijkt uit de uitsplitsing van de resultaten op postcodegebied. Deze locaties overlappen met gebieden waar de een zeer hoge parkeerdruk hebben gemeten. Het gaat hier om de gebieden rond de kruising Binnenhof/Bronckhorststraat, de Voorstraat tussen de Douzastraat en de Offemweg, de Wilhelminastraat, en rond de Schans en het Garenhof.

Voor meer informatie zie ook de factsheet over het onderzoek.

Maatwerk voor buurten in de kern

De uitkomst van het draagvlakonderzoek betekent niet dat het college niets gaat doen. Voor verantwoordelijk wethouder Theo Alkemade zijn de uitkomsten aanleiding om te focussen op de gebieden waar er een meerderheid vóór parkeerregulering is. “Daar willen we op verzoek van de buurt maatwerk gaan leveren. Het gaat dan dus om gebieden waar de meerderheid van de bewoners vóór parkeerregulering is en waar uit parkeerdrukonderzoek blijkt dat de parkeerdruk erg hoog is. In gebieden waar we geen hoge parkeerdruk hebben gemeten treffen we geen maatregelen.”

Fout parkeren aanpakken

Lokaal maatwerk dient een duidelijk doel. Het is erop gericht ernstige hinder of gevaar ten gevolge van het (fout)parkeren tegen te gaan. Een goed voorbeeld hiervan is de kleine en gerichte actie in het Binnenhof in Noordwijk Binnen. Lees het bericht hierover nog eens: Gedeeltelijk parkeerverbod Binnenhof. Wethouder Theo Alkemade: “Maatwerk is echt maatwerk. Vanwege een groot risico op een waterbedeffect, wordt er geen vergunningenstelsel op lokaal niveau (voor één of enkele straten) ingevoerd. Dit zou namelijk leiden tot een sterk stijgende parkeerdruk in omliggende straten”.

Hof van Noortwijck

Nog een zaak die naar voren kwam. Veel respondenten geven aan dat de parkeergarage ‘Hof van Noortwijck’ altijd veel vrije plekken heeft. Parkeertellingen ondersteunen deze waarneming. Het college gaat onderzoeken of het haalbaar is deze vrije plekken beter te benutten. Hiervoor gaat het college in gesprek met de eigenaar van de parkeergarage.