Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Weesfietsen en fietswrakken

Een weesfiets is een (brom-) fiets die in de openbare ruimte staat, al langere tijd niet meer is gebruikt en waarvan onbekend is wie de eigenaar is.

Een fietswrak is een kapotte (brom-) fiets die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert en kennelijk verwaarloosd is. Bijvoorbeeld als er geen wielen, trappers en een zadel op zitten of anders kennelijk niet meer te gebruiken is.

Online een weesfiets of fietswrak melden via fixi.nl

Let op

Er staan honderden (brom-) fietsen in de gemeente Noordwijk. Het overgrote deel daarvan mag gewoon op de openbare weg staan. Ook al worden ze niet of slechts zelden gebruikt. En niet elke verroeste fiets is aan te merken als wrak. Alleen tegen echte wrakken en als afval gedumpte (brom-) fietsen kan de gemeente actie ondernemen!

Verbod plaatsen (brom-) fietsen

Voor het op een openbare plaats neerzetten van een (brom-) fiets gelden niet veel regels. In principe mag iedereen op bijna elke plaats een (brom-) fiets neerzetten. Slechts op een beperkt aantal plaatsen is het verboden om (brom-) fietsen neer te zetten. Algemene regel is, dat de ingang van een gebouw of portiek niet versperd mag worden (art. 2:51 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021).

Er kunnen ook specifieke plaatsen worden aangewezen waar een verbod geldt. Dat wordt dan met borden aangegeven. Een voorbeeld daarvan is de bepaling dat het verboden is om (brom-) fietsen te stallen in de woonplaats Noordwijk op De Grent, in de Hoofdstraat, Bomstraat en Maarten Kruytstraat buiten de daarvoor bestemde vakken (dat verbod geldt gedurende het hele jaar van vrijdagavond 22:00 uur tot zaterdagochtend 3:00 uur en van zaterdagavond 22:00 uur tot zondagochtend 3:00 uur).

Weesfiets

Een (brom-) fiets mag bijna overal worden neergezet. Ook voor langere tijd. Maar soms worden er (brom-) fietsen gedumpt. Het kan dan gaan om een gestolen (brom-) fiets of om een (brom-) fiets die de eigenaar niet meer wil hebben. Zo’n (brom-) fiets zou dan jaren kunnen blijven staan zonder dat er iemand naar om kijkt. Dat is niet de bedoeling. Maar hoe weet de gemeente of het inderdaad een gedumpte (brom-) fiets is?

Blauw label

Als een (brom-) fiets langere tijd op dezelfde plaats in de openbare ruimte staat en schijnbaar niet wordt gebruikt, kan er door de gemeente een blauw label aan worden gehangen. Op dat label wordt gevraagd of de eigenaar van de fiets zich binnen 6 weken wil melden. Als geen eigenaar zich meldt, wordt er vanuit gegaan dat het een gedumpte (brom-) fiets is. De (brom-) fiets wordt dan als afval of als fietswrak beschouwd en er wordt dan een geel label aan de (brom-) fiets gehangen.

Fietswrak

In artikel 5:5 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 is bepaald, dat het verboden is een fietswrak op de weg te parkeren.

Geel label

Als een (brom-) fiets als fietswrak wordt aangemerkt kan er door de gemeente een geel label aan de (brom-) fiets worden gehangen. Op het label staat, dat de (brom-) fiets binnen 2 weken moet worden weggehaald. Wordt dat niet gedaan, dan doet de gemeente dat 2 weken na het aanbrengen van het label. De verwijderde fietsen gaan naar de milieustraat te Katwijk en worden daar nog een paar weken bewaard. 

Melding weesfiets of fietswrak

U kunt online een weesfiets of fietswrak melden via fixi.nl of de app Fixi. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe u een melding maakt. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Maar let op! Niet elke ongebruikte fiets is een weesfiets of wrak! Het overgrote deel van de op de openbare weg geplaatste fietsen mag daar gewoon staan.

Blauw label

Als uw (brom-) fiets een blauw label heeft gekregen, dan moet u binnen 6 weken contact opnemen met de gemeente. Dit kan met een melding via fixi.nl of de app Fixi. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe u een melding maakt. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Geel label

Als uw (brom-) fiets een geel label heeft gekregen, dan moet u uw (brom-) fiets zo spoedig mogelijk verwijderen. In ieder geval binnen 2 weken.