Weesfietsen en fietswrakken

Een weesfiets is een (brom-)fiets die al langere tijd niet meer is gebruikt. En waarvan onbekend is wie de eigenaar is. Een fietswrak is een kapotte (brom-)fiets die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert. En kennelijk verwaarloosd is. Bijvoorbeeld als er geen wielen, trappers en een zadel op zitten. Of anders niet meer te gebruiken is.

Online een weesfiets of fietswrak melden via fixi.nl

Let op

Er staan honderden (brom-)fietsen in de gemeente Noordwijk. Het overgrote deel daarvan mag gewoon op de openbare weg staan. Ook al worden ze niet of bijna nooit gebruikt. En niet elke verroeste fiets is aan te merken als wrak. Alleen tegen echte wrakken en als afval gedumpte (brom-)fietsen kan de gemeente actie ondernemen!

Verbod plaatsen (brom-)fietsen

Voor het op een openbare plaats neerzetten van een (brom-)fiets gelden niet veel regels. Eigenlijk mag iedereen op bijna elke plaats een (brom-)fiets neerzetten. Alleen op een beperkt aantal plaatsen mag u geen (brom-)fietsen neerzetten. De algemene regel is, dat u de ingang van een gebouw of portiek niet mag versperren. Dit staat in artikel 2:51 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021

De gemeente kan ook speciale plaatsen aanwijzen waar een verbod geldt. Dat geven wij dan met borden aan. Een voorbeeld is de bepaling, dat u geen (brom-)fietsen mag stallen buiten de daarvoor bestemde vakken in de woonplaats Noordwijk op/in:

  • De Grent
  • Hoofdstraat
  • Bomstraat
  • Maarten Kruytstraat

Dit verbod geldt tijdens het hele jaar van vrijdagavond 22:00 uur tot zaterdagochtend 3:00 uur. En van zaterdagavond 22:00 uur tot zondagochtend 3:00 uur.

Weesfiets

U mag een (brom-)fiets bijna overal neerzetten. Ook voor langere tijd. Maar soms worden er (brom-)fietsen gedumpt. Het kan dan gaan om een gestolen (brom-)fiets. Of om een (brom-)fiets die de eigenaar niet meer wil hebben. Zo’n (brom-)fiets zou dan jaren kunnen blijven staan zonder dat er iemand naar omkijkt. Dat is niet de bedoeling. Maar hoe weet de gemeente of het inderdaad een gedumpte (brom-)fiets is? Dit gaan wij na met een blauw label.

Blauw label

Staat een (brom-)fiets langere tijd op dezelfde plaats in de openbare ruimte staat? En wordt deze zo te zien niet gebruikt? Dan kan de gemeente er een blauw label aan hangen. Wij vragen op dit label of de eigenaar van de fiets zich binnen 6 weken wil melden. Als de eigenaar zich niet meldt, gaan wij er vanuit dat het een gedumpte (brom-)fiets is. De (brom-)fiets beschouwen we dan als afval of als fietswrak. En we hangen dan een geel label aan de (brom-)fiets. 

Fietswrak

In artikel 5:5 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 staat, dat u geen fietswrak op de weg mag parkeren.

Geel label

Merkt de gemeente een (brom-)fiets als fietswrak aan? Dan kan de gemeente er een geel label aan hangen. Op dit label staat, dat u de (brom-)fiets binnen 2 weken moet weghalen. Doet u dat niet? Dan doen wij dit binnen 2 weken na het aanbrengen van het label. De verwijderde fietsen gaan naar de milieustraat te Katwijk. De milieustraat bewaart de fietsen nog een paar weken.

Aanpak

Melding weesfiets of fietswrak

U kunt online een weesfiets of fietswrak melden via fixi.nl of de app Fixi. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe u een melding maakt. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.

Maar let op! Niet elke ongebruikte fiets is een weesfiets of wrak! Het overgrote deel van de op de openbare weg geplaatste fietsen mag daar gewoon staan.

Blauw label

Heeft uw (brom-)fiets een blauw label gekregen? Dan moet u binnen 6 weken contact opnemen met de gemeente. Dit kan met een melding via fixi.nl of de app Fixi. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe u een melding maakt. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.

Geel label

Heeft uw (brom-)fiets een geel label gekregen? Dan moet u uw (brom-)fiets zo snel mogelijk verwijderen. In ieder geval binnen 2 weken.