Watervergunning aanvragen

U heeft een watervergunning nodig als u grondwater, regenwater, afvalwater of oppervlaktewater gebruikt. Een watervergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket online.

Online een watervergunning aanvragen via omgevingsloket.nl

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl