Parkeerbon

Wanneer u niet op de juiste wijze parkeert, kunt u in de gemeente Noordwijk een parkeerbon ontvangen. Er zijn 2 soorten parkeerbonnen:

  1. naheffingsaanslag parkeerbelasting
  2. strafbeschikking

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Parkeert u zonder te betalen op een plaats waar u moet betalen? Dan kunt u een parkeerboete krijgen die officieel een naheffingsaanslag parkeerbelasting heet. De hoogte van de naheffingsaanslag bestaat uit de alsnog te betalen parkeerbelasting plus een boetebedrag. Omdat het hier om gemeentelijke belasting gaat, int het parkeerservicebureau van de gemeente Noordwijk het te betalen bedrag.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting betalen of bezwaar maken

Betalen

De naheffingsaanslag parkeerbelasting is te betalen aan Parkeerservice Noordwijk op de volgende manieren:

Als u niet binnen 7 dagen hebt betaald, ontvangt u na ongeveer 2 weken een acceptgiro van het incassobureau GGN invoned.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag parkeerbelasting? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen op de volgende manieren:

P1 On Street B.V.
t.a.v. de Heffingsambtenaar van gemeente Noordwijk
p/a Postbus 97812
2509 GE Den Haag

Meer informatie naheffingsaanslag parkeerbelasting

Neem voor meer informatie over de naheffingsaanslag parkeerbelasting contact op met Parkeerservice Noordwijk via +31 71 36 20 102. 

Strafbeschikking

Parkeert u fout op een openbare plaats waar u niet mag parkeren op grond van de Wegenverkeerswet 1994? Dan kunt u een strafbeschikking krijgen door de politie of een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Het Openbaar Ministerie legt de uiteindelijke boete op en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int de boete. De te betalen boete gaat naar de rijkskas.

Strafbeschikking betalen of bezwaar maken

Betalen of bezwaar maken

Als u een strafbeschikking heeft gekregen, ontvangt u vanzelf een brief thuis van het CJIB. In die brief staat hoe u kunt betalen of hoe u bezwaar kunt maken tegen de strafbeschikking.

Meer informatie strafbeschikking

Neem voor meer informatie over de strafbeschikking contact op met het CJIB via +31 58 23 42 130.