Hulp en advies bij huiselijk geweld

Voor gratis hulp en advies bij huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling kunt u terecht bij Veilig Thuis. Huiselijk geweld is soms lichamelijk, zoals slaan. Maar ook iemand verwaarlozen, afpersen of vaak uitschelden kan huiselijk geweld zijn.

Contact met Veilig Thuis

U kunt Veilig Thuis 24 uur per dag gratis bellen via +31 800 20 00. Spreek uw gemeente of woonplaats in. Dan wordt u direct doorverbonden met Veilig Thuis in uw eigen regio. U kunt ook bellen als u zelf geen slachtoffer bent maar zich zorgen maakt om iemand anders. Of als u zelf geweld gebruikt. U kunt anoniem blijven. Een lokale hulpverlener van Veilig Thuis beantwoordt uw vragen en geeft advies. Ook bespreekt de hulpverlener met u welke professionele hulp er nodig is.

Spoedgevallen

Bel bij direct gevaar het landelijke alarmnummer 112. De 112-alarmcentrale stuurt dan onmiddellijk de juiste hulp. Bijvoorbeeld een ambulance, de politie of de brandweer.