Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Is de gemeente te laat met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan heeft u misschien recht op een dwangsom. Dit is een boete die de gemeente aan u moet betalen. U vraagt een dwangsom aan met een formulier van de Rijksoverheid. Stuur het ingevulde formulier op naar gemeente Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk.

Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen (pdf) downloaden via rijksoverheid.nl

Voorwaarden

De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Er kan voor maximaal 42 dagen dwangsom worden verbeurd.

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als u de gemeente veel te laat in gebreke heeft gesteld.
  • Als u niet direct betrokken bent bij de aanvraag waarop de gemeente een beslissing moet nemen.
  • Als de aanvraag niet volledig is.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente moet binnen 2 weken na ontvangst van het formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen, alsnog een beslissing nemen. Heeft de gemeente dit niet gedaan? Dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

U kunt de gemeente ook dwingen een besluit te nemen. Als de gemeente na het indienen van het formulier dwangsom na 2 weken nog steeds niets van zich laat horen, kunt u het besluit afdwingen door beroep in te stellen bij de Rechtbank.