Beroepschrift indienen

Bent u het niet eens met een beslissing op bezwaar van de gemeente? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. In de beslissing die u van de gemeente ontvangt, staat waar u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Daar kunt u mondeling toelichten waarom u het niet eens bent. U mag dit ook door uw advocaat of een gemachtigde laten doen.

Aanpak

U moet uw beroepschrift binnen 6 weken indienen vanaf de verzenddatum van de gemeentelijke beslissing op uw bezwaarschrift. Neem contact op met de beroepsinstantie, meestal de rechtbank. Vermeld in uw beroepschrift:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u uw beroepschrift schrijft;
  • een omschrijving en datum van de beslissing waar u het niet mee eens bent (of een kopie ervan);
  • de reden waarom u in beroep gaat;
  • uw handtekening.

Hoger beroep

Bent u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter? Dan kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest in de uitspraak van de rechter waar u in hoger beroep kunt gaan. 

Meer informatie

Bel voor meer informatie met het Rechtspraak Servicecentrum via +31 88 36 16 161.