Beroepschrift indienen

Bent u het niet eens met een beslissing op bezwaar van de gemeente? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan.

In de beslissing die u van de gemeente ontvangt, staat waar u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank.

Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de rechtszitting kunt u mondeling toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U mag dit ook door uw advocaat of gemachtigde laten doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum via +31 (0)88 36 16 161.

Uw beroepschrift moet binnen 6 weken zijn ingediend bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum op de gemeentelijke beslissing op uw bezwaarschrift.

Zo dient u een beroepschrift in:

 • U neemt contact op met de beroepsinstantie, meestal de rechtbank.
 • Vermeld in uw beroepschrift:
  • uw naam en adres;
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven;
  • een omschrijving en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent (of een kopie ervan);
  • de reden waarom u in beroep gaat;
  • uw handtekening.

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest in de uitspraak van de rechter waar u in hoger beroep kunt gaan.