Vrijwillige terminale thuiszorg

De vrijwilligers van de VPTZ (vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg Bollenstreek) bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan mensen van wie het levenseinde nabij is en die thuis in de eigen omgeving willen sterven.

De vrijwilliger neemt een aantal taken voor zijn rekening:

  • verzorgende taken zoals verschonen en helpen met eten en drinken;
  • begeleidende taken zoals luisteren, meeleven en aanwezig zijn voor zowel patiënt als familie.

U kunt ook terecht bij het Lokaal Loket Noordwijk en het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout voor informatie en advies. Via hen wordt u dan in contact gebracht met Hospice Duin- en Bollenstreek.

Neem contact op met Hospice Duin- en Bollenstreek.

Hospice Duin- en Bollenstreek