Woningaanpassingen

De taken op het gebied van de Wmo zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. De ISD Bollenstreek kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte of een beperking. De ISD Bollenstreek zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor hulp om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp heet een woonvoorziening.

Meldingsformulier Wmo (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl

Soorten woonvoorzieningen

Welke hulp u krijgt, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Eerst bekijkt u samen met een consulent of u zelf een oplossing heeft voor uw knelpunt. Als dit niet mogelijk is, wordt er gekeken of u geholpen bent met een algemene voorziening. Als dat geen oplossing voor u is, wordt er gekeken naar een individuele voorziening. Zoals bijvoorbeeld: 

 • een geldbedrag, zodat u zelf een woningaanpassing kunt betalen;
 • een vergoeding voor verhuizen;
 • aanpassingen in uw woning, zoals bijvoorbeeld:
  • aanbrengen van hellingbanen;
  • plaatsen van een traplift;
  • verbreden van deuren;
  • automatische deuropeners plaatsen;
  • drempels verwijderen.

Aanpak

U kunt voor een woonvoorziening het meldingsformulier Wmo (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl en ingevuld sturen:

 • Via een e-mail naar info@isdbollenstreek.nl
 • Via de post naar de ISD Bollenstreek, Postbus 255, 2160 AG Lisse.
 • Via de brievenbus van Voor ieder 1. Deze hangt aan de muur voor de spreekkamer in het gemeentehuis Noordwijk of de brievenbus aan de buitenzijde van het gemeentehuis, Voorstraat 42.
 • Via de rode brievenbus van Voor ieder 1. Deze hangt aan de muur tussen de spreekkamers tegenover de apotheek in het gezondheidscentrum of de brievenbus aan de buitenzijde van het gezondheidscentrum, Via Antiqua 23.

Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee.

Kosten

Voor de meeste voorzieningen (de rolstoel uitgezonderd) geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. De eigen bijdrage bedraagt maximaal € 19,- per 4 weken. Ongeacht het aantal voorzieningen waar u gebruik van maakt. Kijk voor meer informatie op hetcak.nl

Afhandeltermijn

Een medewerker van de ISD Bollenstreek gaat met u in gesprek en bepaalt aan de hand daarvan wat u nodig heeft. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u een voorziening krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe organisaties.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000. Of kijk op isdbollenstreek.nl