Verzekering vrijwilligers en mantelzorgers

De gemeente Noordwijk heeft bij Centraal Beheer Achmea 2 verzekeringspakketten afgesloten. Een Vrijwilligers BasisPolis en de uitgebreide Vrijwilligers PlusPolis. Deze complete verzekeringspakketten verzekeren de risico’s van vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Aangifteformulier schade VNG Vrijwilligerspolis (pdf) downloaden

Voor wie zijn de verzekeringspakketten?

De verzekeringspakketten zijn voor iedere vrijwilliger die onverplicht en onbetaald werkzaamheden doet voor anderen. En/of voor de samenleving waarbij een maatschappelijk belang geldt.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

 • ongeacht hun leeftijd;
 • ook bij eenmalige activiteiten;
 • geen minimum aantal uren;
 • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

Brandweerlieden en politiemedewerkers

Deze verzekeringen zijn niet voor vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers. Zij hebben speciale rechtspositieregelingen.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de verzekeringen. Maar ze vervullen wel een bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving. Mantelzorgers zijn daarom meeverzekerd bij hun mantelzorgtaken.

Voorwaarden

Het gaat om een secundaire verzekering. Dit betekent dat u aanspraak kan maken op deze verzekering als u niet verzekerd bent. Of als uw verzekering niet voldoende vergoedt. Administratief is de vrijwilligersverzekering eenvoudig. Er zijn namelijk geen registratieverplichtingen. Dit betekent dat vrijwilligersorganisaties zich niet hoeven aan te melden.

Verzekeringspakketten

De BasisPolis heeft de volgende verzekeringen:

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers.
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.

De PlusPolis heeft de volgende verzekeringen:

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor organisaties.
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor organisaties.
 • Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers.

Aanpak

De vrijwilliger of organisatie kan het aangifteformulier schade VNG VrijwilligersPolis (pdf) downloaden. En daarna ingevuld naar de gemeente Noordwijk sturen met bewijsstukken zoals:

 • foto's
 • aansprakelijkheidstellingen
 • (afwijzings)brief verzekeraar
 • facturen

Voordat wij de schadeclaim indienen bij Centraal Beheer Achmea, kunnen wij de gegevens controleren bij de betreffende organisatie. Centraal Beheer Achmea handelt de schade rechtstreeks met u af. De gemeente krijgt van Centraal Beheer Achmea informatie over de afhandeling van de schade.

Stappen schadeclaim

De volgende stappen worden bij een schadeclaim genomen:

 • Stap 1: vrijwilliger/organisatie vult schadeformulier in en stuurt het formulier naar de gemeente Noordwijk.
 • Stap 2: de gemeente Noordwijk controleert of de vrijwilliger/organisatie met de schadeclaim op de verzekeringspolis kan. Zo ja, dan stuurt de gemeente Noordwijk de schade online naar Centraal Beheer Achmea.
 • Stap 3: Centraal Beheer Achmea wikkelt de schade rechtstreeks af met de vrijwilliger/organisatie.
 • Stap 4: de gemeente Noordwijk krijgt van Centraal Beheer Achmea informatie over de afhandeling van de schade.

Meer informatie

Mail naar verzekeringen@noordwijk.nl voor meer informatie. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.