Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

Een uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW) is een inkomensvoorziening voor oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen. De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau als u voor 1 januari 1965 bent geboren, 50 jaar of ouder en werkloos bent.

Aanpak

De taken op het gebied van sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem voor het aanvragen van een IOAW-uitkering contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000. 

Afhandeling

U krijgt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst bij de ISD Bollenstreek. Bij deze bijeenkomst hoort u welke rechten en plichten bij een uitkering horen. U moet in ieder geval bij werk.nl ingeschreven zijn. Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk meldingsgesprek en het aanvraagformulier.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000. Of kijk op isdbollenstreek.nl