Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u geen of weinig inkomen? En zijn er geen andere voorzieningen waarop u aanspraak kunt maken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. U krijgt de bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, hebt u een aantal verplichtingen waar u aan moet voldoen.

Aanpak

De taken op het gebied van sociale zekerheid heeft de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem daarom contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000.

Gepensioneerd

Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank als u de pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt.

Afhandeling

U krijgt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst bij de ISD Bollenstreek. Daar hoort u welke rechten en plichten bij een uitkering horen. U moet in ieder geval bij werk.nl ingeschreven zijn. Als u jonger dan 27 jaar bent, gelden er speciale regels. Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk meldingsgesprek en het aanvraagformulier.

Termijn

Als uw dossier compleet is ingeleverd, ontvangt u binnen 8 weken een beslissing.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000. Of kijk op isdbollenstreek.nl.