Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Soms kunt u bijstand aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

Aanpak

De taken op het gebied van sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Ga voor een aanvraag langs bij de ISD Bollenstreek tijdens het spreekuur zelfstandigen. Dat is op dinsdagmiddag in de even weken van 14:00 - 16:00 uur. Kijk in de agenda van de ISD Bollenstreek voor het eerstvolgende spreekuur.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000. Of kijk op isdbollenstreek.nl