Individuele inkomenstoeslag

Het persoonsgebonden budget (pgb) en de inspanningspremie zijn verdwenen. Hiervoor is de individuele inkomenstoeslag in de plaats gekomen. De individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag dat u vrij kunt uitgeven. Wij adviseren u het bedrag te gebruiken voor bijvoorbeeld het kopen of vervangen van huishoudelijke apparaten. Of andere noodzakelijke kosten zoals de eigen bijdrage voor een bril of tandarts. U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de ISD Bollenstreek. De taken op het gebied van inkomen zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek.

Online individuele inkomenstoeslag aanvragen via isdbollenstreek.nl (DigiD) 

Hoe hoog is uw tegemoetkoming?

 • Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar.
 • Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar.
 • Voor een alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- per jaar.
 • Voor gehuwden/samenwonenden in een inrichting € 400,- per jaar.

Voorwaarden

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of ouder. En jonger dan de leeftijd waarop u recht heeft op een pensioen.
 • U (en uw eventuele partner) hebt minimaal 24 maanden een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. En uw vermogen is gedurende die periode niet hoger dan de maximale grens hoe hoog uw vermogen mag zijn.
 • U (en uw eventuele partner) hebben geen uitzicht op inkomensverbetering.

Dit geldt bijvoorbeeld als: 

 • U fulltime werkt.
 • U het maximale aantal uren werkt dat u kunt werken.
 • U een bijstandsuitkering krijgt en geen arbeidsverplichtingen heeft.
 • U een bijstandsuitkering krijgt en u hebt geen uitzicht op een betaalde baan.
 • U een uitkering WAO/WIA krijgt en geen arbeidsverplichtingen heeft.

Wanneer komt u niet in aanmerking?

 • U bent jonger dan 21 jaar. Of u hebt door uw leeftijd recht op een pensioen.
 • U bent 21 jaar of ouder. En u volgt een studie als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de studiefinanciering.
 • U hebt de afgelopen 12 maanden een individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U hebt de afgelopen 24 maanden een maatregel (verlaging van de uitkering) opgelegd gekregen die te maken heeft met uw arbeidsverplichtingen.

Aanpak

U kunt online individuele inkomenstoeslag aanvragen via isdbollenstreek.nl (DigiD).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000. Of kijk op isdbollenstreek.nl