Geld voor volwassenen voor laptop of smartphone

Heeft u geld nodig voor een laptop of smartphone? De gemeente Noordwijk heeft speciale regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Hieronder kunt u meer lezen over de financiële bijdrage voor een laptop of smartphone.

Hulp bij aanvragen nodig?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze minima-adviseurs van de gemeente Noordwijk. U kunt mailen. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij verbinden u dan door met onze minima-adviseurs. Samen met u bekijken we de mogelijkheden of helpen wij u bij het invullen van een aanvraagformulier.

Bellen Mailen Online een regeling aanvragen (DigiD)

Regeling

volwassenen-computer

Voor volwassenen vanaf 18 jaar die zelfstandig wonen, kunt u per huishouden een eenmalige bijdrage krijgen van € 400,- (1x per 3 jaar), voor aankoop of reparatie van:

 • een computer;
 • een laptop;
 • een Ipad;
 • een smartphone;
 • een mobiele telefoon;
 • een vaste telefoon;
 • een printer of;
 • software;
  • met de gemeentelijke bijdrage op uw NoordwijkPas kunt u betalen bij de onderstaande aangesloten winkels:
   • Electro World Gebra Noordwijkerhout;
   • PremiumPC;
   • Smart Phone Noordwijk.

Voorwaarden

Inkomen minima (1 juli 2021)
Leefsituatie Maximaal netto inkomsten per maand exclusief vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.888,84
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.322,18
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.322,18
Echtpaar (pensioengerechtigd) € 1.992,43
Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd) € 1.470,80
Alleenstaande (pensioengerechtigd) € 1.470,80

De bijdrage bedraagt € 200,- als het eigen vermogen hoger is dan € 3000,-.