Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Risico's in uw omgeving

De risicokaart is een digitale kaart met informatie over risico’s in uw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of de aanwezigheid van een LPG-station. Maar denk ook aan plekken waar water tot grote overlast kan leiden.

Inzicht

De risicokaart geeft u als inwoner en de overheid meer inzicht in de aanwezige risico’s in de omgeving, waardoor zij zich beter kunnen voorbereiden op mogelijke rampen. Met de kaart kunt u inzoomen op locaties in uw leef-, woon- en werkomgeving. U krijgt dan inzicht in de risico’s die voor u van belang zijn. De risicokaart is een kaart die voortdurend in ontwikkeling is. Er komen steeds nieuwe gegevens bij. Kijk daarom regelmatig op de risicokaart.

Kwetsbare objecten 

Op de risicokaart staan ook kwetsbare objecten. Dit zijn woningen, gebouwen waarin zich veel mensen kunnen bevinden en gebouwen waar niet-zelfredzame mensen aanwezig zijn (zieken, bejaarden, kinderen). Op de kaart staan onder meer scholen, kerken, kinderdagverblijven, ziekenhuizen en hotels met meer dan tien bedden. Kwetsbare objecten staan op de risicokaart, omdat ze extra aandacht behoeven in de omgeving van risicobronnen. Daarnaast bestaat er een potentieel risico bij brand of instorting. Bij het behandelen van dergelijke objecten wordt prioriteit gegeven door te controleren op brandveiligheid, gebruik en constructie.