Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Crisisbeheersing

De overheid is stevig bezig om zich goed voor te bereiden op rampen, zodat u als inwoner goed en snel geholpen kan worden in het onverhoopte geval dat zich een ramp voordoet. U kunt zichzelf ook goed voorbereiden op eventuele noodsituaties.

Goed voorbereiden van levensbelang 

Een goede voorbereiding kan van levensbelang zijn. Zeker wanneer u zichzelf in het dagelijks leven minder goed kunt redden. Kunt u zich minder snel verplaatsen, of neemt u moeilijker informatie tot u? Zorg dan dat u extra waakzaam en voorbereid bent, zodat u bij een crisis precies weet wat u moet doen. In de folder Niet bang maar voorbereid kunt u lezen wat de overheid doet, maar vooral: wat u zelf kunt doen. Geen persoon of situatie is hetzelfde. Bekijk daarom welke tips en informatie in deze folder voor uw situatie van toepassing zijn. 

Als het toch is misgegaan 

Ondanks de inspanningen van overheid en bedrijfsleven is er altijd de kans, ook al is deze klein, dat zich in de omgeving een ramp of zwaar ongeval voordoet. De gemeente beschikt over sirenes waarmee inwoners dan worden gewaarschuwd voor dreigend gevaar.