Volledige leerplicht en kwalificatieplicht

Uw kind is volledig leerplichtig van 5 tot en met 16 jaar. Daarna volgt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt tot uw kind een diploma heeft of tot uw kind 18 jaar is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) via het telefoonnummer +31 (0)71 52 39 000 of kijken op Rbl-hollandrijnland.nl 

Neem contact op met Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) via +31 (0)71 52 39 000. Gemeente Noordwijk heeft de leerplichtfunctie namelijk uitgeplaatst bij het RBL.