Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Kinderopvang controle

Het is belangrijk dat een kindercentrum, gastouderlocatie of peuterspeelzaal van goede kwaliteit is. Als u een organisatie in de kinderopvang hebt, wordt uw locatie daarom ieder jaar gecontroleerd door een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en controleert of:

  • uw pedagogische beleidsplan in de praktijk wordt nageleefd;
  • er genoeg medewerkers aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang;
  • de groepen niet te groot zijn;
  • elke medewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft;
  • elke medewerker de juiste diploma's heeft;
  • er sprake is van een veilige en gezonde opvanglocatie.¬†

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

Voor ouders

Op landelijkregisterkinderopvang.nl vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die bij start aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag aanvraagt. Op Landelijkregisterkinderopvang.nl kunt u ook de GGD-rapporten downloaden.

Gemeentelijk beleid handhaving kwaliteit

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Noordwijk heeft in de vergadering van 3 september 2013 het toezicht- en handhavingsbeleid vastgesteld en de GGD aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van opvang.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen de GGD via +31 (0)88 30 83 460.

U moet het inspectierapport van de GGD op uw website plaatsen. Als u geen website hebt, moet u het rapport ter inzage leggen op een voor ouders en personeel toegankelijke plek.