Kinder- en peuteropvang

In de gemeente Noordwijk zijn verschillende organisaties die kinder- en peuteropvang voor u kunnen regelen: kindcentra, gastouderbureaus, peuterscholen en naschoolse opvang.

Organisaties voor kinder- en peuteropvang dienen zich aan bepaalde wetten en regels te houden. Deze staan in de Wet kinderopvang.

Bent u op zoek naar kinder- of peuteropvang? Kijk dan op landelijkregisterkinderopvang.nl Daar vindt u de gegevens van de opvanglocaties.