Participatie

Met elkaar op voor onze buurten, wijken en dorpen 

In de Omgevingswet wordt iedereen verantwoordelijk voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving; overheid, bedrijven, maatschappelijke organisatie en inwoners. Natuurlijk is ieder zijn/haar rol net iets anders, maar duidelijk is wel dat we het met elkaar zullen moeten doen. In de Omgevingswet wordt bovendien de mogelijkheid geboden om minder vast te timmeren in strikte regels. In plaats daarvan zullen we afwegingen moeten maken over wat wel en niet gewenst is vanuit een gezamenlijke visie op de omgeving. 

In gesprek

Dat betekent dat we het gesprek met elkaar moeten aangaan over wat we willen beschermen en behouden of zelfs verbeteren. Oftewel: we willen dat inwoners en ondernemers actief meedenken over de ontwikkelingen in hun buurt en in hun stad: burgerparticipatie. En we verwachten ook dat mensen die iets willen ondernemen niet alleen naar de gemeente kijken met de vraag of het wel of niet mag, maar zelf actief hun omgeving betrekken bij het ontwikkelen van plannen. Vanuit de gemeente komt er zo ook meer ruimte om vooraf aan besluitvorming mee te denken en expertise te leveren bij initiatieven uit de stad: overheidsparticipatie.

Hoe dan?

Meer/betere participatie is dus het streven. Maar dat is nog niet altijd eenvoudig. Hoe zorg je dat iedereen die mee wil praten dat ook kan gaan doen? Wat doe je met tegenstrijdige belangen? Welke ruimte krijgt iedereen? etc. Gemeente Noordwijk helpt u graag met het organiseren van uw participatie. Er komt een eigen handreiking boordevol tips. Zodra deze af is zullen wij deze onder meer hier beschikbaar stellen.  

Animatie Participatie

Welke mogelijkheden zijn er voor overheid, inwoners en initiatiefnemers? En welke verplichtingen hebben zij? Onderstaande animatie legt de regels voor participatie uit die in de Omgevingswet staan. 

Meer informatie

Bekijk het filmpje over participatie.