Nieuwe straatnaam doorgeven

De gemeente geeft nieuwe straten een naam. Heeft u een idee voor een naam voor een nieuwe straat? De naam kunt u doorgeven aan de gemeente.

De gemeente wordt geadviseerd door de werkgroep naamgeving openbare ruimten. Daarbij wordt onder meer gekeken naar historische juistheid en praktische bruikbaarheid. In de werkgroep zijn naast ambtenaren ook inwoners van de gemeente Noordwijk benoemd. Besluiten worden na advisering genomen door het college van burgemeester en wethouders.

Neem contact op met de gemeente voor het doorgeven van de nieuwe straatnaam.