Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Geldende bestemmingsplannen

In principe staan alle geldende bestemmingsplannen die na 2010 zijn opgesteld op ruimtelijkeplannen.nl Kijk daarom altijd eerst op Ruimtelijkeplannen.nl Als u daar een locatie aantreft zonder een bestemmingsplan, dan kunt u één van de onderstaande plannen raadplegen. Er is namelijk nog een aantal bestemmingsplannen die niet gemoderniseerd is. Als de vernieuwing van de onderstaande bestemmingsplannen is gestart, dan verschijnen deze bestemmingsplannen ook op Ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingplannen oude website

De website van de gemeente wordt dagelijks gearchiveerd. Zo ook de oude pagina met bestemmingsplannen.

Bekijk de bestemmingsplannen op de oude website

Beeklaankwartier

Dit bestemmingsplan geldt alleen voor de gronden in het Middengebied buiten de bebouwde kom. Het overige deel van dit bestemmingsplan is grotendeels vervangen door het bestemmingsplan Noordwijk Binnen en voor een klein deel door bestemmingsplan Offem-Zuid.

Buitengebied
Goohorst

Dit bestemmingsplan geldt alleen voor de parkeerplaats bij het voormalige kantoorgebouw van het Zilveren Kruis. Het overige deel van het bestemmingsplan is vervangen door bestemmingsplan Noordwijk aan Zee.

Westeinde 86-88

Het wijzigingsplan heeft betrekking op de percelen Westeinde 86 en 88. Directe aanleiding voor het wijzigingsplan is de functiewijziging van de agrarische percelen in het kader van de ruimte voor ruimteregeling opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 2005 inclusief 1e herziening. Met de sloop van de aanwezige kassen en de agrarische bedrijfsbebouwing krijgen de bedrijfswoningen een burgerbestemming en mogen er op het perceel Westeinde 88 drie extra woningen worden gebouwd. De rest van de percelen krijgt de bestemming Agrarische doeleinden zonder bebouwing. Het wijzigingsplan is op 13 februari 2013 onherroepelijk geworden.