Vanavond dinsdag 5 juli 2022 vergadert de gemeenteraad over de Perspectiefnota. Verder installeert de raad de nieuwe wethouders, de nieuwe kinderburgemeester en diverse raads- en commissieleden. U bent van harte welkom de raadsvergadering vanaf 19.00 uur bij te wonen in De Duinpan in De Zilk. Of volg de vergadering online via de livestream.

Prullenbakken in de openbare ruimte

Prullenbakken in de openbare ruimte zijn er om zwerfvuil te voorkomen en de openbare ruimte schoon te houden. U mag in de prullenbakken geen huisvuil of bedrijfsafval weggooien. Om zwerfvuil te voorkomen staan prullenbakken op strategische plekken. Ziet u een prullenbak die vol of kapot is? Meld dit dan, zodat wij het kunnen verhelpen. 

Online een volle of kapotte prullenbak melden via fixi.nl

Aanpak

U kunt online een volle of kapotte prullenbak melden via fixi.nl of de app Fixi. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe u een melding maakt. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.