AED-apparaat gebruiken

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat helpt bij een hartstilstand. De AED geeft stroomstootjes. Hierdoor moet het hart weer gaan kloppen. Als iemand binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden, is de kans groter dat diegene gered wordt.

AED-apparaten

De gemeente heeft AED-apparaten hangen. Om het AED-apparaat zit een speciale kast waarop het groene logo staat. Iedereen mag een AED-apparaat gebruiken. Het apparaat vertelt u namelijk precies wat u moet doen.

Bedrijven en instellingen kunnen ook zelf een AED-apparaat kopen en ophangen. U kunt ook zelf met uw buurt een AED-apparaat kopen. Op buurtaed.nl kunt u met elkaar geld inzamelen.

Burgerhulpverlener

Er zijn ook burgerhulpverleners die opgeroepen kunnen worden bij een spoedgeval. Een burgerhulpverlener heeft een cursus gevolgd en kan reanimeren.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen als burgerhulpverlener zijn aangemeld. Heeft u in de afgelopen 2 jaar een reanimatiecursus gevolgd? En wilt u zich ook aanmelden als burgerhulpverlener? Meld u zich dan aan via hartslagnu.nl