Leegstaande woonruimte tijdelijk verhuren

Voor het tijdelijk verhuren van leegstaande woonruimte op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig. De vergunning voor tijdelijke verhuur vraagt u aan bij de gemeente.

Als u woonruimte leeg heeft staan, kunt u het tijdelijk verhuren als u voldoet aan de voorwaarden. U kunt hiervoor gebruik maken van de Leegstandwet.

Huurwoning die gerenoveerd of gesloopt wordt:

• U krijgt de vergunning voor 2 jaar. De gemeente kan de vergunning steeds met 1 jaar verlengen. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.

Woning die te koop staat:

• U krijgt een vergunning voor 5 jaar. De vergunning wordt niet verlengd.

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

 • De woonruimte staat leeg.
 • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.
 • Het gaat om:
  • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
  • een woning die te koop staat

Heeft u een woning te koop staan? Dan gelden er extra voorwaarden:

 • De woning is nog niet bewoond geweest (nieuwbouw).
 • Als de woning wel bewoond of gebruikt is:
  • de eigenaar heeft er zelf 12 maanden of langer in gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
  • de woonruimte is de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd

Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Zo vraagt u een vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte op basis van de Leegstandwet aan:

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.