Gebouw als woning gebruiken

U moet een vergunning aanvragen als u een gebouw als woning wilt gebruiken.

U mag een gebouw dat geen woning is, zoals bijvoorbeeld een kantoorgebouw of winkel, niet zomaar gebruiken als woning. U heeft hier eerst een vergunning voor nodig. Let op: Als wonen volgens het bestemmingsplan niet mag, moet u hiervoor nog een afwijking van het bestemmingsplan aanvragen. De kans bestaat dat deze afwijking niet wordt toegestaan. In dat geval wordt de vergunning niet verleend en kan het pand ook niet als woning worden gebruikt.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het gebouw voldoet aan de eisen die gelden voor woningen. Deze eisen staan in het Bouwbesluit.
  • Het gebruik van het bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan.
  • Het gebouw voldoet aan de eisen die de gemeente stelt.┬áDit zijn bijvoorbeeld eisen over de omvang van het gebouw en plaatselijke omstandigheden.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u kijken op Odwh.nl of tussen 9:00 - 14:00 uur met het Bouwloket van de ODWH bellen via +31 (0)71 40 83 200.

U kunt op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 - 12:30 uur op afspraak terecht bij het Bouwloket in het gemeentehuis van Noordwijk te Voorstraat 42. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen via +31 (0)71 40 83 200 of mailen naar infobouwen@odwh.nl

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Zo vraagt u een vergunning aan:

  • U vraagt de vergunning aan bij de Omgevingsdienst West-Holland.
  • U geeft door:
    • de gegevens van het gebouw;
    • hoe u het pand wilt gebruiken.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Omgevingsdienst West-Holland

Adresgegevens

Toon op de kaart Schipholweg 128 
2316 XD Leiden

odwh.nl