Recreatiewoning bungalowpark Sollasi

Voordat u een recreatiewoning koopt op bungalowpark Sollasi, heeft u schriftelijke toestemming van de gemeente Noordwijk nodig.

U dient een Verklaring van geen bezwaar aan te vragen. Door deze verklaring aan te vragen, verklaart u dat u de recreatiewoning alleen voor recreatieve doeleinden gebruikt. Als alle gegevens van de aanvraag kloppen, geeft het college van burgemeester en wethouders toestemming voor de aankoop en de beheer van het bungalowpark Sollasi, Mijbupark B.V. wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Hoe mag ik mijn recreatiewoning gebruiken?

De recreatiewoning mag alleen voor recreatieve doeleinden worden gebruikt. Permanente bewoning is op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan op het bungalowpark Sollasi niet toegestaan. Ook de huisvesting van (buitenlandse) werknemers in de recreatiewoning is een vorm van permante bewoning. Er is namelijk geen sprake van recreëren, maar van (tijdelijke) huisvesting.

Wat is permanente bewoning?

Permanente bewoning kan worden beschreven als “het (al dan niet tijdelijk) gebruiken van een voor recreatie bestemd verblijf als hoofd(woon)verblijf.” 

De definitie van een hoofdverblijf is “de plaats die dient als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van betrokkene en welke een voor permanente bewoning geschikte verblijfplaats is, dat tenminste bestaat uit een keuken, woon-, was-, en slaapgelegenheid". Met andere woorden, als de dagelijkse activiteiten in het leven vanuit het recreatieverblijf worden gepland en ondernomen, is er sprake van een hoofdverblijf. Dit betekent dat er sprake is van permanente bewoning.

Mag ik me inschrijven op het adres van een recreatiewoning?

Ja, u kunt zich inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres van de recreatiewoning. Dit betekent niet dat u hiermee toestemming heeft van de gemeente om permanent te wonen in de recreatiewoning. De gemeente heeft een wettelijke verplichting de gemeentelijke basisadministratie bij te houden, om te zorgen voor een correct register. Het geldende bestemmingsplan en de gebruiksregels die hieruit voortvloeien, staan los van deze plicht om in te schrijven. Het bestemmingsplan bepaalt waarvoor gronden en bouwwerken gebruikt mogen worden. Als een verblijf een recreatieve bestemming heeft op grond van het bestemmingsplan, dan is dit maatgevend.

Wat is een gedoogbeschikking?

Een gedoogbeschikking is een schriftelijke toestemming van de gemeente om permanent in de recreatiewoning te mogen verblijven. Deze beschikkingen zijn tussen 2005 en 2008 verstrekt aan eigenaren en gebruikers die hiervoor in aanmerking kwamen. De gedoogbeschikkingen zijn persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar aan derden en zijn geldig voor een duur van 20 jaar.

Kan ik nog een gedoogbeschikking krijgen?

Nee, de gemeente Noordwijk verstrekt geen gedoogbeschikkingen meer.

Mag ik mijn recreatiewoning verhuren?

Ja, u mag uw recreatiewoning verhuren, maar alleen voor recreatiedoeleinden. Verhuur voor permanente bewoning is niet toegestaan.

Nachtregister

Als u overnachtingen aanbiedt, moet u een nachtregister bijhouden. In het register moeten de naam en woonplaats van de gast worden opgenomen, met daarbij de datum van aankomst en welk identiteitsbewijs de gast heeft laten zien.

€ 66,-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

U kunt een Verklaring van geen bezwaar bij de gemeente aanvragen per brief of e-mail via het e-mailadres gemeente@noordwijk.nl

Bij de aanvraag moet u de volgende stukken toevoegen:

  • Kopie van uw koop- of huurcontract van uw huidige hoofdverblijf;
  • Verklaring van de bank of accountant waaruit blijkt dat de aanvrager de bungalow/stacaravan en het hoofdverblijf kan financieren (voorbeeld: hierbij verklaart de bank dat de heer/mevrouw zijn/haar hoofdverblijf en de bungalow/stacaravan kan betalen).