Moestuin huren

U kunt een moestuin huren van de gemeente Noordwijk. De grond blijft eigendom van de gemeente, maar u mag er gebruik van maken. Gemeente Noordwijk heeft 2 moestuincomplexen. Deze moestuincomplexen bevinden zich aan de Achterweg en de Northgodreef. 

Voorwaarden 

De voorwaarden om een moestuin te huren zijn onder andere:

  • U bent inwoner van gemeente Noordwijk en u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • U bent ouder dan 18 jaar. 

Aanpak

Zo huurt u een moestuin:

  • U neemt contact op met de gemeente en geeft uw persoonsgegevens door.
  • U geeft door op welk moestuincomplex u een moestuin wilt huren. U kunt beide moestuincomplexen aangeven als u geen voorkeur heeft. 

Kosten

De huur voor een moestuin bedraagt op € 0,45 per m2 per jaar. U ontvangt elk jaar een rekening voor de huur van de moestuin.

U moet een borgsom van € 125,- betalen. Dit betaalt u voordat u de moestuin in gebruik neemt. Deze borgsom krijgt u terugbetaald bij de beëindiging van de huur van de moestuin. Zodra u de moestuin ontruimd en schoon oplevert. 

Afhandeltermijn

De gemeente plaatst u op een wachtlijst. De wachttijd voor een moestuin bedraagt 2 tot 3 jaar. 

Als er een moestuin beschikbaar is, krijgt u bericht van de gemeente. U kunt de moestuin gaan bekijken. En zodra u heeft aangegeven deze moestuin te willen huren van de gemeente, wordt er een huurovereenkomst opgesteld. 

U mag gebruik maken van de moestuin zodra wij de door u ondertekende huurovereenkomst van u hebben ontvangen. En u de borgsom heeft betaald.

Bezwaar

De verhuur van een volkstuin gaat via een huurovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.