Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte in Noordwijk (BKOR)

Scroll naar

In de gemeente Noordwijk staan veel mooie kunstwerken op straten en pleinen. Een verzameling die we koesteren omdat deze bijdraagt aan de beleving van de omgeving. De gemeente geeft daarom uitvoering aan het Masterplan Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte. Hiermee maakt de gemeente werk van het behoud, de zichtbaarheid, verbetering en uitbreiding van de verzameling.

Adviesraad BKOR

De gemeente heeft aan de adviesraad BKOR verschillende taken toevertrouwd, die ervoor zorgen dat dit gaat gebeuren. Niet alleen beschrijven zij de bestaande openbare kunstcollectie goed. Zij verwelkomen ook initiatiefnemers met een project dat bijdraagt aan het verbeteren en vernieuwen van het openbaar kunstbezit. Kijk op de website van BKOR Noordwijk voor meer informatie, de collectie kunstwerken en contactgegevens.

BKOR logo