Laadpaal aanvragen voor elektrische auto

In de openbare ruimte plaatst de gemeente Noordwijk laadpalen in samenwerking met PARKnCHARGE en CityCharging. Dit kan op aanvraag of op initiatief van de gemeente. Op oplaadpalen.nl vindt u een overzicht van laadpalen in de gemeente Noordwijk. Heeft u geen mogelijkheid voor een laadpunt op eigen terrein? Dan kunt u via PARKnCHARGE of CityCharging een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen.

Online een laadpaal aanvragen via parkncharge.nl

Online een laadpaal aanvragen via citycharging.nl

Voorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor een openbare laadpaal moet een aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • De aanvrager heeft geen mogelijkheden om op eigen terrein te parkeren.
 • De aanvrager is in het bezit van een elektrische- of hybride auto. Of de aanvrager kan aantonen, dat hij deze elektrische- of hybride auto al heeft besteld.

De gemeente Noordwijk moet toestemming geven voor het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte volgens de Beleidsregels Openbare Elektrische Laadinfrastructuur gemeente Noordwijk 2021. Hierbij let de gemeente Noordwijk onder andere op het gebruik van nabijgelegen openbare laadpalen.

Verder houdt de gemeente Noordwijk rekening met de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 (APV). Ook is er een vergunning volgens de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Noordwijk 2016 nodig.

Aanpak

Particulieren (inwoners en organisaties) kunnen bij PARKnCHARGE of CityCharging een laadpaal aanvragen. De exploitant neemt uw aanvraag in behandeling en zal eerst beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens vragen zij bij ons de benodigde toestemming en vergunningen aan.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over het aanvragen van een laadpaal de infographic van PARKnCHARGE of de website van CityCharging.

Tekst infographic

Een openbare laadpaal aanvragen: hoe werkt dat?

 1. AANVRAAG INDIENEN
  Via het aanvraagformulier op onze website.
 2. BEOORDELEN AANVRAAG
  In ons datamodel bekijken we of er op de aangevraagde locatie behoefte is aan een (extra) laadpaal. Binnen 5 werkdagen ontvangt de aanvrager een reactie. 
 3. LOCATIE BEPALEN
  Samen met de gemeente zoeken we een geschikte locatie voor de laadpaal. PARKnCHARGE dient een voorstel in bij de gemeente die verschillende functionarissen, zoals politie en verkeersdeskundigen, beoordelen. Wanneer de gemeente akkoord is  publiceren zij een verkeersbesluit. Dit proces duurt 3 tot 8 weken.
 4. BEZWAARPERIODE
  Nadat het verkeersbesluit is gepubliceerd kan er gedurende 6 weken bezwaar worden ingediend.
  Als er een of meerdere bezwaren zijn dan moet dit zorgvuldig worden afgehandeld door de gemeente. Dit zorgt helaas voor vertraging die weken kan oplopen. Als er een bezwaar is informeren we de aanvrager per mail. De aanvraag gaat dan terug in het proces.
 5. LAADPAAL PLAATSEN EN AANSLUITEN
  Als er geen bezwaren zijn of deze zijn afgehandeld zetten we de laadpaal neer op locatie. Vervolgens sluit de netbeheerder de laadpaal aan op het elektriciteitsnet. Dit zijn dus 2 stappen die meestal door verschillende bedrijven worden uitgevoerd. Daarom kan het voorkomen dat een laadpaal al op locatie staat maar nog niet klaar is voor gebruik. Duur: 4 tot 10 weken.
 6. LAADPAAL KLAAR VOOR GEBRUIK
  De laadpaal kan nu worden gebruikt en is vindbaar in Apps en online kaarten. De aanvrager ontvangt een bericht wanneer de laadpaal operationeel is.

Het duurt momenteel gemiddeld 26 weken voordat een openbare laadpaal klaar is voor gebruik. Als er bezwaren zijn duurt dit langer. Zoals je ziet in deze infographic zijn er verschillende partijen nodig om de laadpaal te plaatsen. Wij streven ernaar om, samen met alle partijen, de laadpaal zo snel mogelijk te plaatsen zodat de elektrische rijder zo snel mogelijk kan laden.

U kunt ook contact opnemen met PARKnCHARGE of CityCharging. Of kijk of uw vraag bij de volgende veelgestelde vragen staat.

Wat kunt u doen als een laadpaal niet werkt?

U kunt een storing melden door het telefoonnummer te bellen dat op de laadpaal vermeld staat.

Welke verkeersborden zijn te vinden bij parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen?

Voor openbare laadpalen zijn nog geen algemene verkeersborden die iedere gemeente gebruikt. In de gemeente Noordwijk zijn daarom verschillende borden in gebruik.

Bij borden met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en borden met een laadpaalteken geldt, dat u alleen mag parkeren als het voertuig is aangesloten op het laadpunt en aan het laden is. Is het voertuig opgeladen? Dan moet u uw auto verplaatsen zodat iemand anders het laadpunt kan gebruiken.

Met pijltjes is bij een laadpaal altijd minimaal 1 parkeerplaats gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. Aan de hand van het gebruik van een laadpaal kunnen extra mogelijkheden om op te laden worden gerealiseerd. Deze uitbreidingsmogelijkheden zijn beschreven in de beleidsregels.

Zijn er andere parkeerregels bij parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen?

Nee, voor bestuurders van elektrische voertuigen gelden dezelfde regels als voor bestuurders van niet-elektrische voertuigen. In gebieden waar bijvoorbeeld betaald parkeren is ingevoerd of parkeerschijfzones gelden, gelden deze regels ook voor bestuurders van elektrische voertuigen die gebruik willen maken van een openbare laadpaal. Als niet op de juiste manier wordt geparkeerd, dan wordt hier op gehandhaafd.

Is een laadkabel over de stoep toegestaan?

Het is in de gemeente Noordwijk niet toegestaan om laadkabels over de stoep of anders in de openbare ruimte te leggen. Dit is ook niet toegestaan in combinatie met bijvoorbeeld kabelgoottegels. Het gebruik van een bovengrondse of ondergrondse verlengde huisaansluiting is ongewenst. Dergelijke gevallen kunnen leiden tot overlast of gevaarlijke situaties.

Het is mogelijk om een laadpunt op eigen terrein aan te plaatsen, maar hierbij geldt dat het laden volledig op eigen terrein moet plaatsvinden. U kunt dus geen laadpaal in de voortuin plaatsen en de kabel over de openbare weg naar uw auto laten lopen. Voor een laadpunt op eigen terrein heeft u geen vergunning of toestemming van de gemeente nodig.

Is het mogelijk om een laadpaal te plaatsen op een terrein met een Vereniging van Eigenaren?

Voor een appartementencomplex en een Vereniging van Eigenaren (VvE) is laden op eigen terrein het uitgangspunt. Als u een laadpaal wil plaatsen op een particulier terrein van een VvE is dit mogelijk. U moet mogelijk wel rekening houden met toestemmingen, (brand)veiligheidseisen en financiering. Bekijk voor meer informatie de brochure van Nationale Agenda Laadinfrastructuur op vveladen.nl of de webinar op youtube.com die georganiseerd was om antwoord te geven op vragen over de aanleg, veiligheid en financiën.

Hoe worden strategische locaties bepaald?

De komende jaren neemt elektrisch rijden sterk toe. De gemeente Noordwijk werkt daarom aan strategische plaatsing. Op die manier kunnen elektrische laadpalen zonder specifieke aanvraag worden geplaatst. Zo kan proactief een netwerk van laadmogelijkheden worden gerealiseerd in de gemeente Noordwijk.

Om de behoefte aan laadpalen in beeld te brengen, zijn prognosekaarten opgesteld en wordt een plankaart opgesteld. Met behulp van deze kaarten kan een inschatting worden gemaakt waar en hoeveel laadpalen in de toekomst per gebied nodig zijn. De locaties van laadpalen worden bepaald door onderzoek te doen naar de verwachte toekomstige behoefte aan laadpalen in de gemeente. Daarnaast wordt gekeken naar vastgestelde criteria in de beleidsregels, zoals de huidige laadpalen, loopafstanden en parkeermogelijkheden.