Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

Op dit moment kunt u alleen op afspraak langskomen bij de gemeente door het coronavirus.

Soms moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft als u bijvoorbeeld naar het buitenland verhuist. Of wanneer u gaat trouwen. Of als u solliciteert naar een baan als ambtenaar. Daarvoor vraagt u een bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. U krijgt dan een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Online een bewijs van Nederlanderschap aanvragen (DigiD) 

Of maak online een afspraak (gratis).

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een bewijs van Nederlanderschap zijn:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt.
 • U vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt iemand om dit te doen.

Aanpak

Vraag een bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt op de volgende manieren een bewijs van Nederlanderschap aanvragen:

 • U kunt online een bewijs van Nederlanderschap aanvragen (DigiD). U betaalt met iDEAL.
 • U komt persoonlijk langs tijdens de openingstijden van de publieksbalies. Door het coronavirus kunt u alleen op afspraak langskomen. Maak online een afspraak (gratis). Of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. U neemt mee:
  • uw geldige legitimatiebewijs;
  • pinpas (geen creditcard) of contant geld.
 • U machtigt iemand per brief. De gemachtigde kan langskomen tijdens de openingstijden van de publieksbalies. Door het coronavirus kan de gemachtigde alleen op afspraak langskomen. Maak online een afspraak (gratis). Of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en neemt mee:
  • brief machtiging;
  • geldig legitimatiebewijs;
  • kopie geldig legitimatiebewijs volmachtgever;
  • pinpas (geen creditcard) of contant geld.
 • Schriftelijk per brief of e-mail via gemeente@noordwijk.nl met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. U betaalt via een toegestuurde factuur.

Kosten

De kosten bedragen € 5,10.

Afhandeltermijn

Online aanvraag

Binnen 2 werkdagen via de post.

Aanvraag bij de publieksbalies

Direct klaar.

Schriftelijke aanvraag

Binnen 2 werkdagen via de post.