Afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

Op dit moment kunt u alleen op afspraak langskomen bij de gemeente door het coronavirus.

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een afschrift van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. 

Online een afschrift van de burgerlijke stand aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online een afschrift van de burgerlijke stand aanvragen als advocaat of notaris (eHerkenning)

Of maak online een afspraak (gratis).

Van welke aktes?

U kunt een afschrift aanvragen van een: 

 • geboorteakte;
 • overlijdensakte;
 • huwelijksakte;
 • echtscheidingsakte;
 • akte van partnerschapsregistratie;
 • akte van beëindiging partnerschap.

Heeft u een uittreksel nodig voor gebruik in het buitenland of voor een internationale organisatie? Dan kunt u een internationaal uittreksel aanvragen. Dit internationale uittreksel is opgesteld in meerdere talen.

Aanpak

Vraag een afschrift van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Gemeente Noordwijk

U kunt op de volgende manieren een afschrift van de burgerlijke stand aanvragen bij de gemeente Noordwijk:

 • U kunt online een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD). U betaalt met iDEAL.
 • U komt persoonlijk langs tijdens de openingstijden van de publieksbalies. Door het coronavirus kunt u alleen op afspraak langskomen. Maak online een afspraak (gratis). Of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. U neemt mee:
  • uw geldige legitimatiebewijs;
  • pinpas (geen creditcard) of contant geld.
 • U machtigt iemand per brief. De gemachtigde kan langskomen tijdens de openingstijden van de publieksbalies. Door het coronavirus kan de gemachtigde alleen op afspraak langskomen. Maak online een afspraak (gratis). Of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en neemt mee:
  • brief machtiging;
  • geldig legitimatiebewijs;
  • kopie geldig legitimatiebewijs volmachtgever;
  • pinpas (geen creditcard) of contant geld.
 • Schriftelijk per brief of e-mail via gemeente@noordwijk.nl met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. U betaalt via een toegestuurde factuur.

Advocaat of notaris

Bent u een advocaat of notaris? Dan kunt u online een afschrift van de burgerlijke stand aanvragen als advocaat of notaris (eHerkenning). U betaalt met iDEAL.

Erfgoed Leiden en Omstreken

De volgende akten kunt u inzien bij Erfgoed Leiden en Omstreken:

 • geboorteakten ouder dan 100 jaar;
 • huwelijksakten ouder dan 75 jaar;
 • overlijdensakten ouder dan 50 jaar.
Kosten

De kosten bedragen € 14,-.

Afhandeltermijn

Online aanvraag

Binnen 2 werkdagen via de post.

Aanvraag bij de publieksbalies

Direct klaar.

Schriftelijke aanvraag

Binnen 2 werkdagen via de post. Woont u in het buitenland? Houd er rekening mee, dat de postbezorging langer kan duren.