Uittreksels en verklaringen

  • Uittreksels aanvragen

    Afschrift van de burgerlijke stand, bewijs van in leven zijn, attestatie de vita, bewijs van Nederlanderschap en uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen.

  • Verklaringen en legalisatie

    Particuliere logiesverstrekking, handtekening legaliseren, Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), verklaring van huwelijksbevoegdheid en kopie waarmerken.

  • Persoonsgegevens bekijken en aanpassen

    Gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) aanpassen. Geheimhouden persoonsgegevens. Geslacht, voornaam of achternaam wijzigen.