Inburgeren

De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen, moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald. U zoekt zelf uit waar u een inburgeringscursus wilt volgen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen bij een opleidingsinstituut zoals een regionaal opleidingencentrum (ROC).

Heeft u een verblijfsvergunning gekregen voor 1 januari 2013?

Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering. De taken op het gebied van de sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. Aanvullende informatie kunt u vinden op isdbollenstreek.nl

Heeft u een verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2013?

Dan moet u zelf uw inburgering regelen. U kunt hiervoor in veel gevallen geld lenen bij DUO. Ook met vragen kunt u terecht bij DUO.

Participatieverklaring

Een verplicht onderdeel van uw inburgering is de participatieverklaring. De gemeente voert dit participatieverklaringstraject uit. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de gemeente.

Tijdens het participatietraject maakt u kennis met de rechten, plichten en waarden van de Nederlandse samenleving. U sluit het traject af met het ondertekenen van een verklaring. U verklaart dat u de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kent en respecteert. Dit moet binnen 1 jaar nadat u zich heeft ingeschreven bij de gemeente. 

Kosten

U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op inburgeren.nl

Het participatieverklaringstraject betaalt u ook zelf aan de gemeente Noordwijk. De kosten bedragen € 150,-.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000 of neem contact op met DUO via +31 50 59 99 600. 

Heeft u vragen over de participatieverklaring? Bel dan met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.