Erfgoed Leiden en Omstreken

Erfgoed Leiden en Omstreken werkt voor gemeenten en instellingen in de regio waaronder de gemeente Noordwijk. De instelling beheert archieven, archeologisch archieven, archeologisch materiaal, boeken en beeldmateriaal.

Erfgoed Leiden en Omstreken adviseert ook over de omgang van cultuurhistorische waarden van gebouwen en gebieden. Belangstellenden kunnen archief- en beeldmateriaal raadplegen in de studiezaal van Erfgoed Leiden en Omstreken of via erfgoedleiden.nl Ook vindt u bij Erfgoed Leiden en Omstreken historische informatie over de gemeente Noordwijk en de voormalige gemeente Noordwijkerhout.

De belangrijkste voorwaarden voor het inzien van het archief bij het Erfgoed Leiden en Omstreken zijn:

  • De stukken die u wilt inzien zijn openbaar.
  • U bezoekt het archief onder toezicht van een (studiezaal)medewerker.
  • U heeft een geldig legitimatiebewijs bij u.

Het bezoek aan de studiezaal van Erfgoed Leiden en Omstreken is gratis. Voor een aantal diensten worden kosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Erfgoed Leiden en Omstreken via +31 (0)71 51 65 355.

Historische informatie over Noordwijk

Bent u op zoek naar historische informatie over Noordwijk vanaf 1981? Stuur dan een e-mail naar gemeente@noordwijk.nl met een duidelijke omschrijving van uw vraag.

Historische informatie over Noordwijkerhout

Bent u op zoek naar historische informatie over Noordwijkerhout en De Zilk vanaf 1995? Stuur dan een e-mail naar gemeente@noordwijk.nl met een duidelijke omschrijving van uw vraag.

Historische bouwvergunningen

Wilt u bouwvergunningen van Noordwijk bekijken uit de periode 1905 - 1932? De omschrijvingen zijn digitaal op te zoeken via Erfgoed Leiden en Omstreken en in te zien in de studiezaal van Erfgoed Leiden en Omstreken.

Historische informatie over personen

Bent u op zoek naar een persoon uit Noordwijk en/of Noordwijkerhout uit de periode 1620 - 1965? Deze gegevens zijn digitaal op te vragen via de personendatabase van erfgoedleiden.nl

Historische informatie over familie

Bent u op zoek naar historische informatie over uw familie? De volgende akten kunt u inzien bij Erfgoed Leiden en Omstreken:

  • geboorteakten ouder dan 100 jaar;
  • huwelijksakten ouder dan 75 jaar;
  • overlijdensakten ouder dan 50 jaar.

Van de volgende akten kunt u een afschrift aanvragen bij gemeente Noordwijk:

  • geboorteakten jonger dan 100 jaar;
  • huwelijksakten jonger dan 75 jaar;
  • overlijdensakten jonger dan 50 jaar.