Reclame plaatsen

Wilt u reclame aan uw pand ophangen? Dan moet u daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld een reclamebord of spandoek.

U moet een vergunning aanvragen, omdat anders iedereen zomaar een reclamebord op kan hangen. Nu wordt het dorpsgezicht beschermd. Ook voorkomt de vergunning dat mensen last hebben van de reclame. Bijvoorbeeld doordat ze er hinder van hebben of dat de verkeersveiligheid in het gevaar komt.

Wilt u reclame plaatsen op de stoep? Dan moet u een objectvergunning aanvragen bij de gemeente via een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij het team Vergunning Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000, zij zullen u dan doorverbinden.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u kijken op odwh.nl of tussen 9:00 - 14:00 uur met hetĀ Bouwloket van de ODWH bellen via het telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200.

U kunt op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 - 12:30 uur op afspraak terecht bij het Bouwloket in het gemeentehuis van Noordwijk te Voorstraat 42. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen via het telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200 of mailen naar infobouwen@odwh.nl

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen en zo nodig, direct een omgevingsvergunning aanvragen. Hierbij heeft u voor een bedrijf eenĀ eHerkenning nodig.