Optreden op straat

Een straatartiest kan met zijn of haar optreden mensen vermaken, maar kan ook als hinderlijk worden ervaren. Daarom is het niet overal zomaar toegestaan om als straatartiest op te treden.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk is het verboden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar of gids voor publiek op te treden op het strand, de Rudolf Tappenbeckweg, het Palaceplein, de Koningin Wilhelmina Boulevard, de Koning Astrid Boulevard, de Zeereep, het Vuurtorenplein en De Grent.

De burgemeester kan ontheffing van het verbod verlenen. Aan een ontheffing worden voorwaarden en voorschriften verbonden.

Het verbod geldt niet als de activiteiten deel uitmaken van een evenement waarvoor door de burgemeester een evenementenvergunning is verleend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

 • U kunt een ontheffing aanvragen via het aanvraagformulier Ontheffing straatartiest/-fotograaf. Dit formulier kunt u downloaden en ingevuld naar ons toesturen.
 • U geeft op het formulier aan:
  • wat u wilt doen;
  • hoeveel ruimte u daarvoor nodig heeft;
  • wanneer u wilt optreden;
  • hoe laat u wilt optreden;
  • waar u wilt optreden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.