Ontheffing sluitingstijden horeca

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn de verplichte sluitingstijden voor openbare inrichtingen (horecabedrijven) opgenomen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de openingstijden voor de bebouwde delen van het bedrijf en voor de daarbij behorende terrassen.

De burgemeester kan een algemene of incidentele ontheffing verlenen van de reguliere sluitingstijden.

Er is door de burgemeester beleidsmatig vastgelegd in welke gevallen een ontheffing kan worden verleend en tot welke tijden. Er is daarbij onder andere onderscheid gemaakt tussen soorten inrichtingen en gebieden.

Aan een ontheffing van de sluitingstijd worden voorschriften verbonden.

Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Voor informatie over de mogelijkheden voor een ontheffing van de sluitingstijden van een horecabedrijf kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u dan doorverbinden met het team Vergunning, toezicht en handhaving (VTH). Geef daarbij door om welk bedrijf het gaat (naam bedrijf en adres) en wat de redenen zijn voor de gewenste openingstijden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.