Ontheffing sluitingstijden horeca

Er gelden verplichte sluitingstijden voor horeca. Deze staan in de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021. Daarbij is verschil tussen de openingstijden voor de bebouwde delen van het bedrijf. En voor de daarbij behorende terrassen. De burgemeester kan een algemene of incidentele ontheffing geven van de normale sluitingstijden. Een algemene ontheffing is een ontheffing voor langere tijd.

Ontheffing sluitingstijd aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Ontheffing sluitingstijd aanvragen als bedrijf (eHerkenning)

Meer informatie

Wilt u meer voor informatie over de mogelijkheden voor een ontheffing van de sluitingstijden van een horecabedrijf? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u dan doorverbinden met een medewerker van het team Vergunning, toezicht en handhaving (VTH). Geef daarbij door om welk bedrijf het gaat (naam bedrijf en adres). En wat de redenen zijn voor de gewenste openingstijden.

Kosten

Wat zijn de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag?

Aanvraag Kosten
Algemene ontheffing € 77,70
Incidentele ontheffing € 94,50

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw (complete, ontvankelijke) aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.