Geluidsapparatuur op straat gebruiken

Het gebruiken van geluidsapparatuur of maken van muziek op straat kan voor geluidsoverlast zorgen, dit is verboden. Het college van burgemeester en wethouders kan voor dit verbod ontheffing verlenen. De ontheffing kunt u aanvragen bij de gemeente.

De gemeente informeert u over de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag éénmaal verlengd worden.

U vraagt een ontheffing aan door de volgende informatie aan de gemeente door te geven:

  • waar u de geluidsapparatuur wilt gebruiken
  • de datum en het tijdstip
  • waarvoor u de geluidsapparatuur nodig heeft

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl