Geluidsapparatuur op straat gebruiken

U mag geen geluidsapparatuur op straat gebruiken. Of muziek op straat maken. Dit kan namelijk voor geluidsoverlast zorgen. Het college van burgemeester en wethouders kan voor dit verbod ontheffing verlenen. De ontheffing kunt u aanvragen bij de gemeente.

Ontheffing aanvragen

Neem voor het aanvragen van een ontheffing contact op met de gemeente en geef de volgende informatie door:

  • waar u de geluidsapparatuur wilt gebruiken;
  • de datum en het tijdstip;
  • waarvoor u de geluidsapparatuur nodig heeft.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag betaalt u € 136,75. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.