Geluidsapparatuur op straat gebruiken

Geluidsapparatuur op straat gebruiken zorgt voor geluidsoverlast. Vraag hiervoor ontheffing aan bij de gemeente.

Het gebruiken van geluidsapparatuur of maken van muziek op straat kan voor geluidsoverlast zorgen, dit is verboden. Het college van burgemeester en wethouders kan voor dit verbod ontheffing verlenen. De ontheffing kunt u aanvragen bij de gemeente.

De gemeente informeert u over de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag éénmaal verlengd worden.

U vraagt een ontheffing aan door de volgende informatie aan de gemeente door te geven:

  • waar u de geluidsapparatuur wilt gebruiken
  • de datum en het tijdstip
  • waarvoor u de geluidsapparatuur nodig heeft

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.