Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

Als u geld of spullen wilt inzamelen voor een goed doel, heeft u een collectevergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente waar u de inzameling wilt doen.

Als u een inzameling in besloten kring doet, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Aan een collectevergunning worden voorschriften verbonden. U mag bijvoorbeeld alleen maar collecteren in weken, dat er geen landelijke collecte is.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Beslist de gemeente niet binnen deze termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

Om ervoor te zorgen dat er niet te veel collectes tegelijkertijd plaatsvinden, is er een landelijk collecterooster. Bekijk eerst op cbf.nl het landelijke collecterooster en het rooster van de gemeente en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen. Hiermee vermindert u de kans op afwijzing.

Neem daarna contact op met de gemeente voor het aanvragen van een collectevergunning. U geeft daarbij het volgende door:

  • de naam van uw organisatie
  • het doel waar het geld of de spullen naartoe gaat
  • waar en wanneer u wilt collecteren of inzamelen

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.