Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

Als u geld of spullen wilt inzamelen voor een goed doel, heeft u een collectevergunning nodig. Om ervoor te zorgen dat er geen collectes tegelijkertijd plaatsvinden, is er een landelijk collecterooster. Bekijk eerst op cbf.nl dit rooster en het rooster van de gemeente. Bepaal daarna pas de datum voor het collecteren.

Online een collectevergunning aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online een collectevergunning aanvragen als bedrijf (eHerkenning) 

Heeft u uw aanvraag via DigiD of eHerkenning gedaan? Dan is het mogelijk de status van uw aanvraag te bekijken op Mijn Noordwijk.

Naar Mijn Noordwijk

Geen vergunning

Als u een inzameling in besloten kring doet, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Geen vergunning maar melding

Voor collectes die zijn geplaatst op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving hoeft u geen vergunning aan te vragen. Voor die collectes volstaat een melding. Deze melding moet minimaal 5 werkdagen van te voren ingediend zijn bij de gemeente.

Online een collecte melden als natuurlijk persoon (DigiD)

Online een collecte melden als bedrijf (eHerkenning)

Heeft u uw aanvraag via DigiD of eHerkenning gedaan? Dan is het mogelijk de status van uw aanvraag te bekijken op Mijn Noordwijk.

Naar Mijn Noordwijk

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een collectevergunning betaalt u € 34,20. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen. 

Aan een collecte melden zijn geen kosten verbonden.